Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Uvod

Tvornica betona

Betonska galanterija

Polaganje opločnika

Opći uvijeti prodaje i distribucije

Kako nas pronaći

Download PDF kataloga...


 
Tvornica betona i betonske galanterije
Polaganje opločnika

Prije samog procesa polaganja betonskog opločnika, jako je važno posvetiti posebnu pozornost pri postizanju potrebne nosivosti tla i drenaži oborinskih voda. Zbog odvodnje, planum mora imati poprečni nagib od 1%. Potrebno je ukloniti površinski sloj humusa od cca. 30 cm.


       

1. Na mjesto uklonjenog materijala nasipa se tamponski materijal (0-40mm) do kote ugrađenog opločnika (-10 do -12 cm). Za sprečavanje nicanja trave, korova, na tamponski sloj se preferira staviti Geotekstil ili neke druge kemijske preparate. Tamponski sloj se zatim zbija vibro pločom ili valjkom do potrebnog modula zbijenosti.


     

2. Slijedi faza postavljanja sloja agregata frakcije 4-8mm, debljine sloja 4-5 cm. Agregat se ravna aluminijskom ili drvenom letvom po vodilicama (vodilice definiraju visinu i nagib partera). Kao i planum, radi odvodnje poprečni nagib mora biti 1%. Po poravnatoj površini se ne smije hodati i zbijati dok se ne položi opločnik.


     

3. Polaganje samog opločnika treba početi od jednog kraja prema drugom, koristeći se zategnutim koncem i kontrolirajući pravac svaka 2-3 m s aluminijskom letvom. Samo polaganje je jako jednostavno jer svaki naš opločnik ima distancere koji automatski daju potrebnu širinu fuge. Opločnik se postavlja do željene debljine i utvrđuje gumenim čekićem.


     

4. Prije završnog peglanja opločnika, površinu je potrebno fugirati suhim kvarcnim pijeskom. Pijesak treba u cijelosti umesti , pri čemu zatvaranje fuga treba kontinuirano izvoditi. Nakon toga površina se zbija vibracijskom pločom koja treba biti obložena gumenom zaštitom. Postupak fugiranja se obavlja još jedanput sa suhim kvarcnim pijeskom i mete s postojećeg partera.


Ovakvim načinom polaganja betonskog opločnika omogućuje se odmah hodanje po njemu kao i prelazak automobilom. 

Copyright © A3 d.o.o. Široki Brijeg / Split - Sva prava zadržana • Pravne napomene • Web by MARIVA.NET
- Politika kvalitete, sigurnosti i zaštite zdravlja na radu A3 d.o.o. Široki Brijeg
- Politika kvalitete društva A3 d.o.o. Split
- Politika privatnosti A3 d.o.o. Split
- Izjava o povjerljivosti
- Zahtjev za promjenu podataka
- Društva A3 d.o.o. Široki Brijeg i A3 d.o.o Split su u postupku uvođenja standarda ISO 9001 i OHSAS 18001.