Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.01.2015
Novi katalog - Betonska galanterija 2015
04.04.2013
A3 d.o.o. Tvornica betona i betonske galanterije - Mostarski sajam
23.02.2013
USKRSNA AKCIJA 2013

Objekt-02
 |  Objekt-03


Download PDF kataloga...
 
Pravne napomene

Svako korištenje web stranica www.a3-doo.com podložno je niže navedenim uvjetima:

  • Svi sadržaji objavljeni na stranicama www.a3-doo.com mogu se koristiti samo uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koje nastaju iz korištenja ove web stranice, te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo na vlastitu odgovornost.

  • A3 d.o.o., kao vlasnik stranica www.a3-doo.com, se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

  • Korisnik koristi stranice www.a3-doo.com na vlastitu odgovornost. Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi korištenjem ovih stranica, A3 d.o.o. Široki Brijeg ne daju nikakvu garanciju i ne preuzimaju odgovornost.

  • Ova web stranica sadrži i sadržaje kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad je to moguće, kao takve označavati. A3 d.o.o. nema nadzor nad navedenim sadržajima ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja proizilazi iz korištenja tih stranica.

  • A3 d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice www.a3-doo.com, te neće biti odgovorani ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

A3 d.o.o.
Široki Brijeg

 

Copyright © A3 d.o.o. Široki Brijeg / Split - Sva prava zadržana • Pravne napomene • Web by MARIVA.NET
- Politika kvalitete, sigurnosti i zaštite zdravlja na radu A3 d.o.o. Široki Brijeg
- Politika kvalitete društva A3 d.o.o. Split
- Politika privatnosti A3 d.o.o. Split
- Izjava o povjerljivosti
- Zahtjev za promjenu podataka
- Društva A3 d.o.o. Široki Brijeg i A3 d.o.o Split su u postupku uvođenja standarda ISO 9001 i OHSAS 18001.